Din personlige startside
Betingelser
De generelle betingelser
 • Betingelserne vedrører din brug af 123Find.dk og er betingelser imellem dig (brugeren) og 123Find.dk (udbyder).
 • Det er en absolut betingelse at du skal være mindst 16 år for at anvende 123Find.dk. Er dette krav ikke opfyldt må du ikke anvende 123Find.dk.
Om 123Find.dk
 • 123Find.dk er en online webbaseret tjeneste hvor brugerne modtager point og gavekort ved at udføre forskellige aktiviteter. Det kan være sig køb fra webshops, tilmeldinger til nyhedsbreve, deltagelse i konkurrencerer, udfyldelse af spørgeskemaer og forskellge spil. Brugerne kan ligeledes honoreres for at quizze og skrabe skrabespil samt meget mere.
 • 123Find.dk er har tilhørende kontaktoplysninger:

  123Find.dk
  Tømmerup Stationsvej 10
  2770 Kastrup,
  Danmark
  CVR 39973901
  Email info@123find.dk
Gavekort
 • 123Find.dk yder betaling i form af point til dig for at gennemføre en opgave. Antal point for at gennemføre en opgave kan altid ses på hver enkelt opgave inden denne udføres.
 • Der ydes kun point når den givne opgave er gennemført korrekt. En ukorrekt gennemførsel kan eksempelvis være hvis du annullerer et køb, eller stopper midt i et skrabespil eller en brugerundersøgelse. I sådanne tilfælde opnås der ikke betaling for den påfældende opgave.
 • Når en opgave er gennemført og registreret korrekt af 123Find.dk, indsættes de pågældende antal point på brugerene profil og dertilhørende digitale konto. Brugeren kan til hver en tid se sine point på sin profil. Point bliver normalt opdateret med det samme i real time når brugeren har gennemført en opgave korrekt. Der kan forekomme en forsinkelser inden opdateringen sker. Der kan forekomme forsinkelser på opdateringer. Disse forsinkelser er at finde på hver opgave inden denne igangsættes. Brugeren kan få udbetalt sine point i form af gavekort som fremsendes til brugerens Email.
 • Du kan til hver en tid se hvornår 123Find.dk har fremsendt et gavekort når du er logget ind på din profil.
Profiler
 • For at anvende 123Find.dk skal brugeren have oprettet en unik profil. Profiler målrettes relevante cashbacks for den pågældende profil og dennes indtastede data.
 • Der må absolut kun oprettes maksimalt een profil pr. Person. En profil anses for at være unik i forhold til personen, adresse, telefonnummer, Email mm. Overholdes denne grænse ikke, kan brugeren og profilen uden varsel lukkes ned af 123Find.dk uden forudgående advarsel.
 • Alle oplysninger på en profil skal være korrekt angivet. Brugeren er forpligtet til løbende at opdatere disse oplysninger. Hvis forkerte oplysninger angives kan brugeren og profilen uden varsel lukkes ned af 123Find.dk uden forudgående advarsel.
 • I forbindelse med oprettelsen af en profil på 123Find.dk får brugeren tildelt en automatisk 4 cifret pinkode. Denne kode er i første omgang et midlertidigt password og kan ændres på brugerens profil til hver en tid.
 • Adgangskoder er personlige. Adgangskoder må ikke udleveres til andre.
Lodtrækninger og konkurrencer
 • 123Find.dk afholder jævnligt og ofte forskellige lodtrækninger og af forskellig art. Disse lodtrækninger afholdes af 123Find.dk alene. Gevinster kan ikke ombyttes til eksempelvis kontanter eller andre produkter.
 • 123Find.dk betaler en eventuel spilafgift for de gevinster der vindes i lodtrækningerne og konkurrencerne hvis beløbet overstiger lovgivningen inden for gevinster og spil fra SKAT.
 • Vindere modtager altid direkte besked i tilfælde af gevinst. Ofte bliver vinderen eller vinderne offentliggjort på 123Find.dk Facebook side eller direkte på sites 123Find.dk
 • Ansatte hos 123Find.dk og deres familier kan ikke deltage i lodtrækningerne og konkurrencerne der udbydes af 123Find.dk.
 • 123Find.dk forbeholder sig retten til at diskvalificere profiler fra lodtrækninger og konkurrencer udbudt af 123Find.dk, hvis der er stærkt begrundet mistanke om at profilen uberettiget har forsøgt at påvirke lodtrækningen eller udfaldet af en given konkurrence.
Rettigheder og licens
 • 123Find.dk besidder alle rettigheder, ejendomsret, patentrettigheder, ophavsrettigheder, og varemærkerettigheder til 123Find.dk tjenesten.
 • 123Find.dk anvender software hvor rettighederne tilhører tredjemand og hvor 123Find.dk har brugsretten.
 • 123Find.dk forbeholder sig ret til at retsforfølge enhver der krænker 123Find.dk rettigheder.
Kommunikation imellem 123Find.dk og brugeren
 • Ved at godkende betingelserne fra 123Find.dk accepteres samtidig at vi kan rette henvendelse til dig.
 • Du accepterer at 123Find.dk kan sende Emails til dig på den Email som du har anført på din profil.
 • Har du udleveret dit mobiltelefonnummer til 123Find.dk accepterer du ligeledes at 123Find.dk kan sende SMS til dig.
 • Når du tilmelder dig accepterer du samtidig at modtage nyhedsbreve fra Litmail.dk og 123Find.dk. Nyhedsbreve kan til hver en tid afmeldes i et specifikt link i nyhedsbrevet. Nyhedsbreve udsendes 2-3 gange om ugen.
Sletning af konto, profil og ophørelse af aftale
 • 123Find.dk er til enhver tid fult ud berettiget til at suspendere og slette en profil. I det tilfælde kan 123Find.dk ikke anvendes længere af den pågældende bruger.
 • En bruger kan ikke oprette et krav mod 123Find.dk hvis denne suspenderes eller slettes af 123Find.dk
 • En bruger kan til enhver tid slette sin profil. En profil kan slettes når brugeren er logget ind på din profil på 123Find.dk.
 • Hvis en bruger sletter sin profil bortfalder den givne saldo og beløbet anses som tabt.
Version
 • Dette er version 1.0 af 123Find.dk betingelser dateret den 10/02/2020.


Privatlivspolitik - Cookiepolitik - Betingelser - Support
Copyright 2023 123find.dk

Tømmerup Stationsvej 10
2770 Kastrup, Danmark
CVR 39973901
Email info@123find.dk